image-title

19.04.2023

Już po raz 21. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, ukazujący najlepsze działania firm w obszarze CSR zrealizowane w 2022 roku. Z dumą dzielimy się, że w raporcie ujęte są działania Unum Życie i Fundacji Unum.

Publikowany corocznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju, które stanowią bazę inspiracji dla innych firm. W tegorocznej edycji Raportu FOB zaprezentowano rekordową liczbę 1705 inicjatyw z  272 organizacji. W tym aż 8 inicjatyw Unum i Fundacji Unum.

Inicjatywy wyróżnione w raporcie:

Dzień Wolontariusza – coroczne zaangażowanie ponad 300 wolontariuszy spółki na rzecz społeczności lokalnych z całej Polski.

Podwójne Działanie – wsparcie zaangażowanych wolontariuszy w ich działaniach na rzecz innych organizacji pożytku publicznego.

Rakreaton – ogólnopolskie, wrześniowe wyzwanie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja Unum dołączyła do grona darczyńców, a wolontariusze wspólnie pokonali 14.000 km.

Tydzień Compliance i Etyki – tydzień wzajemnej edukacji pracowników wokół obszaru Compliance.

„Opowiem Ci bajkę” – konkurs literacki dla dzieci z domów dziecka i przebywających w pieczy opiekuńczej.

Zaczytana akcja – 1115 książek  przekazanych do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży
w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.

U na sportowo – wspólne wyzwanie sportowe wolontariuszy na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pomagamy razem Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy w ich potrzebach, po przybyciu do Polski.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/04/FOB_Raport2022.pdf

Małgorzata Morańska

Małgorzata Morańska has blogged 190 posts