image-title

19.04.2023

Już po raz 21. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, ukazujący najlepsze działania firm w obszarze CSR zrealizowane w 2022 roku. Z dumą dzielimy się, że w raporcie ujęte są działania Unum Życie i Fundacji Unum.

Publikowany corocznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju, które stanowią bazę inspiracji dla innych firm. W tegorocznej edycji Raportu FOB zaprezentowano rekordową liczbę 1705 inicjatyw z  272 organizacji. W tym aż 8 inicjatyw Unum i Fundacji Unum.

Inicjatywy wyróżnione w raporcie:

Dzień Wolontariusza – coroczne zaangażowanie ponad 300 wolontariuszy spółki na rzecz społeczności lokalnych z całej Polski.

Podwójne Działanie – wsparcie zaangażowanych wolontariuszy w ich działaniach na rzecz innych organizacji pożytku publicznego.

Rakreaton – ogólnopolskie, wrześniowe wyzwanie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja Unum dołączyła do grona darczyńców, a wolontariusze wspólnie pokonali 14.000 km.

Tydzień Compliance i Etyki – tydzień wzajemnej edukacji pracowników wokół obszaru Compliance.

„Opowiem Ci bajkę” – konkurs literacki dla dzieci z domów dziecka i przebywających w pieczy opiekuńczej.

Zaczytana akcja – 1115 książek  przekazanych do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży
w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.

U na sportowo – wspólne wyzwanie sportowe wolontariuszy na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pomagamy razem Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy w ich potrzebach, po przybyciu do Polski.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/04/FOB_Raport2022.pdf

Read More
image-title

 30 stycznia 2023

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W tegorocznym finale fundacja WOŚP zebrała 243 259 387 zł! Co umożliwi realizację celu czyli walkę z sepsą! W tym roku wolontariusze w Unum wyjątkowo wsparli ten szczytny cel!

Wsparcie fundacji WOŚP rozpoczęliśmy w grudniu podczas świątecznego wyzwania.
Dzielnie każdego dnia wolontariusze Fundacji Unum wykonywali specjalne wyzwania w dedykowanej aplikacji, aby zebrać jak najwięcej punktów, które Fundacja Unum zmieniła w darowiznę dla WOŚP o wysokości 10 000 złotych!

We wsparcie Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy angażowaliśmy się osobiście. Między innymi, Prezes Unum Życie – fundatora Fundacji Unum – Aneta Podyma wystawiła na aukcji sesję mentoringową. Mentoring z Kobietą Biznesu 2022 wygrał młody wrocławski przedsiębiorca, wpłacając na WOŚP ponad 1600 zł.

Wolontariusze Fundacji Unum angażowali się też w osobiste zbiórki, kwesty, licytacje. Wielu z nas pokonało swoje wewnętrzne bariery, wykonało ciekawe wszystko po to, by zebrać jak najwięcej na walkę z sepsą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do wsparcia tegorocznej WOŚP!

Read More

16 lutego 2023

Wolontariat mamy w DNA. Realizujemy go za pomocą działań Fundacji Unum, ale też wielu z naszych  wolontariuszy działa na rzecz innych organizacji pożytku publicznego. I takie postawy Fundacja Unum wspiera programem „Podwójne działanie”.

W ramach programu „Podwójne działanie”, wolontariusze otrzymują wsparcie swoich działań poprzez darowiznę na rzecz wspieranej przez nich organizacji. Właśnie zamknęliśmy 3. edycję programu, do którego zgłosiło się 11 wolontariuszy, a dofinansowanie uzyskały takie organizacje jak:

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie, która pomaga dzieciom wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji.

Stowarzyszenie „Dzięki Wam” w Bydgoszczy wspierające rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II wspierająca osoby na Ukrainie. Fundacja Azyl u Hani, opiekująca się bezdomnymi kotami.

Stowarzyszenie Owczarkowa Skarpeta –  schronisko dla zwierząt w Żelechowie.

Fundacja Pamięci Narodów, która po wybuchu wojny na Ukrainie zajęła się przygotowywaniem paczek dla potrzebujących, oraz przygotowaniem transportu najpotrzebniejszych artykułów do Ukrainy.

Fundacja Academia Iuris, zapewniająca pomoc prawną każdej osobie, która nie może pozwolić sobie na wysokie koszty związane z poradami prawnymi.  

Fundacja Skrzydlaty Pies, w Bukownie ajmująca się pomocą bezdomnym zwierzętom.  Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie, organizująca zajęcia z dziećmi z zakresu pożarnictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Tomarynach „Podaruj Dom – Podaruj Serce”, które zajmuje się pomocą bezdomnym zwierzętom.  


Read More