image-title

Program Fundacji Unum „Podwójne działanie”, który wystartował na początku 2020 roku przybrał na sile! Wpłyneło aż 13 zgłoszeń od wolontariuszy zaangażowanych nie tylko w działania Fundacji Unum, ale również wspierających inne organizacje.

W ramach programu Fundacja Unum wesprze działania wolontariuszy, dofinansowując wskazane przez nie organizacje. Oto lista naszych najbardziej zaangażowanych działaczy i organizacji, które Fundacja dofinansuje:

  • Piotr z Olsztyna – działa w Fundacji Olimpiady Specjalne Warmińsko-Mazurskie, która organizuje treningi i zawody sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Piotr pomaga wozić zawodników na zgrupowania oraz organizuje potrzebny sprzęt do ćwiczeń.
  • Helena i Michał z Bydgoszczy – pomagają rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym w bydgoskim Stowarzyszeniu „Dzięki Wam”. Wspierają oni prace remontowe i modernizacyjne lokali mieszkaniowych podopiecznych, organizują zbiórki i transport najpotrzebniejszych darów rzeczowych oraz pomagają przygotować świąteczne paczki.
  • Sebastian i Zbigniew z Katowic. Panowie pomagają naszym krajanom aż w Czerwonogradzie na ziemi Ukraińskiej, gdzie działa Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II. Sebastian i Zbigniew pomagają przy remoncie sali, organizacji spotkań świątecznych oraz zbiórce materiałów dydaktycznych.
  • Sylwia z Warszawy – pomagała w Uczniowskim Klubie Judo Lemur. Sylwia organizowała wyjazdy turniejowe klubu, egzaminy dla dzieci na wyższe stopnie KYO oraz pokazów sportowe.
  • Maciej z Olsztyna – udziela się jako ochotnik w Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrynach, gdzie z należytą starannością dba o porządek i dezynfekcje w remizie oraz pomaga przygotować pojazdy na akcje ratunkowe.
  • Ewelina z Olsztyna – udziela się w Dobromiejskim Klubie Sportowym Dobre Miasto, gdzie pomagała zorganizować imprezę dla 500 osób, czyli VII Memoriału im. Piotra Karpiniaka.
  • Justyna z Warszawy – pomaga w schronisku Fundacja Krzykosiaki „Psy w Potrzebie”.”, dokarmia i wyprowadza psy oraz często organizuje zbiórki karmy oraz rzeczy niezbędnych zwierzakom do przetrwania chłodnych dni.
  • Katarzyna z Olsztyna – wspiera dzieci, które są pod opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku. Wspiera podopiecznych w odrabianiu lekcji, organizuje im gry i zabawy, zabiera na spacery oraz pomaga w pielęgnacji młodszych dzieci.
  • Sylwia z Olsztyna − w Górowskim Klubie Sportowym „Cresovia” pomaga organizować treningi i turnieje piłkarskie, sama dowozi oraz opiekuje się najmłodszymi zawodnikami oraz pomaga przy pracach remontowo renowacyjnych na terenie klubu.
  • Agata z Warszawy – pomaga w Fundacji Rodzin Adopcyjnych. Agata pozyskała i wyposażyła Preadopcyjny Ośrodek w Otwocku w niezbędne materiały ochronne i higieniczne.

Każda z tych instytucji, w której udzielają się wolontariusze otrzyma darowiznę finansową od Fundacji Unum.

W tym roku zyskaliśmy o 6 więcej zgłoszeń niż poprzednio, a za nami bardzo trudny czas. Pomimo tego nasi zaangażowani wolontariusze ani na moment nie przestali działać, by nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. Z każdym zgłoszeniem do programu nasze serce rosło budząc wzruszenie i podziw. Dziękujemy serdecznie za Waszą pracę na rzecz potrzebujących i z dumą Was wspieramy”‒ mówi Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum.

więcej
image-title

15 kwietnia 2021 r. odbyła się premiera największego w Polsce przeglądu CSR i zrównoważonego rozwoju. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało 19. „Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wśród wyróżnionych znalazł się 2 praktyki, w które w 2020 roku zaangażowali się wolontariusze Fundacji Unum.

W raporcie docenione zostało przedsięwzięcie „Pomagamy razem”, które było natychmiastową reakcją wolontariuszy (pracowników i współpracowników Unum Życie), na potrzeby w lokalnych szpitalach, DPS-ach oraz ich społecznościach. Praktyk polegała na dofinansowaniu wolontariuszy w zakupach materiałów ochronnych, środków bezpieczeństwa i innych potrzebnych rzeczy.

Drugą docenioną praktyką jest „Dzień Wolontariusza”, coroczne święto dobroczynności, w którym wolontariusze Fundacji wraz z rodzinami i przyjaciółmi pomagają wybranym placówką w remontach, naprawach, lub zakupie potrzebnych rzeczy. W 2020 roku inicjatywa odbyła się w zmienionej formule. W trosce o bezpieczeństwo wolontariuszy wspólna zespołowa pracy została zastąpiona finansowym wsparciem lokalnych społeczności, które w wyniku pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 najbardziej ucierpiały.

To wyróżnienie to zasługa przede wszystkim zaangażowanych wolontariuszy, którzy bez względu na panujące warunki gotowi są nieść pomoc potrzebującym i to im z głębi serca dziękuję! Serdecznie dziękujemy również Forum Odpowiedzialnego Biznesu za wyróżnienie naszych praktyk w raporcie i tym samym podarowanie nam jeszcze większego wiatru w żagle naszej pracy na rzecz tych, których los doświadczył. Gratuluję pozostałym firmom, które znalazły się w tej publikacji i ogromnie się cieszę, że z roku na rok przybywa nam przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie i inspirujących praktyk, które zmieniają świat na lepszy ‒ dzieli się Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Praktyki ujęte w raporcie przedstawione są w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych w 2015 roku przez ONZ. W najnowszej edycji raportu najwięcej działań wspiera realizację celu trzeciego – zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Celem przyświecającym tegorocznemu Raportowi „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest zwrócenie uwagi na między innymi rolę biznesu w walce ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2.

Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności  biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji. Także działania wewnętrzne i zewnętrzne obejmujące transformację organizacji, zmiany strategii, priorytetów, tworzenia miejsc pracy, w których nagle  zabrakło relacji bezpośrednich. 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań, zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19 proc. wzrost praktyk w obszarze „środowiska” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – 19. edycja raportu to kolejna rekordowa publikacja pod wieloma względami. Chciałam serdecznie podziękować autorkom i autorom artykułów eksperckich, zamieszczonych w raporcie. Dziękuję firmom, które zgłaszają dobre praktyki do naszej dorocznej publikacji i dzięki którym tak obszerne zestawienie FOB może przygotować. Zapraszam do lektury raportu! ‒ dodaje prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

więcej
image-title

Ponad tonę produktów spożywczych zebrali wolontariusze Unum Życie dla Banku Żywności SOS w Warszawie podczas przeprowadzonej w dniach 22–31 marca 2021 roku akcji „Bohaterowie vs. Głód”.

Produkty spożywcze długoterminowe trafiły do blisko 350 osób potrzebujących: ubogich, chorych i niepełnosprawnych, bezdomnych, emerytów i rencistów, samotnych matek z dziećmi. W akcję zaangażowanych było 301 wolontariuszy, czyli pracowników i współpracowników towarzystwa Unum Życie TUiR S.A. To duże wsparcie dla osób, które codziennie stają przed dylematami czy przeznaczyć środki na utrzymanie, leczenie czy ciepły posiłek.

Według danych GUS w Polsce około 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, czyli miesięcznie dysponuje kwotą mniejszą niż 600 zł. Obecny kryzys spowodowany pandemią te trudności jeszcze pogłębia. Do Banku Żywności zwraca się coraz więcej osób w potrzebie, które straciły źródło dochodu i nagle znalazły się w bardzo złej sytuacji życiowej. Zbiórka żywności, została przeprowadzona przed świętami Wielkiej Nocy, właśnie po to, żeby osoby potrzebujące ten wyjątkowy czas mogły przeżyć z godnością i usiąść przy pełnym stole.

To niesamowite, że choć pracujemy z dala od siebie, nieustannie łączy nas chęć niesienia pomocy innym i solidarnie łączymy się, by wspierać tych najbardziej potrzebujących . Dziękujemy wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz Bankowi Żywności SOS w Warszawie, bo to dzięki nim wiele rodzin z Mazowsza, borykających się z ubóstwem, miało godne Święta. To szczególny czas, w którym nie powinno zabraknąć nadziei i wiary w dobro drugiego człowieka – komentuje Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum

To już kolejny raz, kiedy mogliśmy liczyć na wsparcie naszej codziennej działalności ze strony Fundacji Unum. Wynik akcji „Bohaterowie vs. Głód” okazał się dla nas dużym zaskoczeniem. To pierwsza tak duża zbiórka pracownicza przeprowadzona na rzecz Banku Żywności SOS w Warszawie. 1261 kg żywności trafiło do 350 osób z terenu Warszawy i okolic. Ubodzy seniorzy, osoby niepełnosprawne, w kryzysie bezdomności, samotne matki z dziećmi otrzymali pomoc żywnościową, jakiej potrzebowali w tym szczególnie trudnym czasieMagdalena Krajewska, Prezeska Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie.

więcej
image-title

W niedzielę 14 marca, w pobliżu największej w Polsce czynnej kopalnia soli, nieopodal Kłodawy dotarł transport jedzenia oraz potrzebnych rzeczy dla 62 bezdomnych psiaków. Akcję zorganizowali wolontariusze Fundacji Unum.

Justyna Wojsz oraz Magdalena Cieślik – wolontariuszki fundacji odwiedziły schronisko „Krzykosiaki – Psy w Potrzebie”, by przekazać rzeczy, jakie udało się zebrać. Do potrzebujących zwierząt trafiło 110 kg suchej i mokrej karmy, kilkanaście koców, kilkadziesiąt ręczników, a do tego smycze, miski i inne niezbędne rzeczy, które zebrało 18 wolontariuszy Fundacji Unum. To kolejna już akcja pomocy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska.

Przytulisko „Psy w potrzebie” od ponad 30 lat prowadzi Pan Zbigniew Kowalewski. On i zaprzyjaźnieni zaprzyjaźnieni wolontariusze oprócz zapewnienia posłania i ciepłej strawy dla podopiecznych schroniska, wychodzą z nimi na spacery, socjalizują pieski, tworzą ogłoszenia i szukają domów dla zwierząt. Są odpowiedzialni także za kontakt z osobami zainteresowanymi adopcją, dbając by psiaki trafiły w najlepsze ręce . Przeprowadzają spacery przedadopcyjne, a także monitorują dalsze losy swoich podopiecznych – utrzymują ciągły kontakt z ich nowymi rodzinami i służą radą, gdy pojawiają się problemy. Wsparcie rzeczowe dla schroniska w Krzykosach koordynowała Justyna Wojsz – prywatnie również wielka miłośniczka zwierząt.

Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji i pomimo pracy zdalnej, dostarczyli do Centrali potrzebne rzeczy! Czasem tak niewiele potrzeba, by psiaki poczuły się kochane, zaopiekowane i bezpieczne – komentuje Justyna Wojsz.

Schronisko pod Kłodawą można wspierać stale wpłacając fundusze na konto lub zawożąc potrzebne rzeczy, a najlepiej gdy zechcemy dać psiakom nowy dom i zaadoptujemy wdzięcznego czworonoga. Więcej znajdziecie informacji znajdziecie na facebookowym profilu „Fundacja Krzykosiaki – Psy w Potrzebie”.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

więcej
image-title

W niedzielę, 20 grudnia 2020 roku, odbyła się długo wyczekiwana wirtualna gala świąteczna „Gwiazdka z Fantazją”. Gala została zorganizowana przez Fundację Dziecięca Fantazja dla jej podopiecznych, dzieci zmagających się z ciężkimi i nieuleczalnymi chorobami, a także z wadami wrodzonymi i genetycznymi oraz z niepełnosprawnością. Fundacja Unum również pomogła spełnić marzenia podopiecznych wspierając organizację wydarzenia.

Tegoroczna „Gwiazdka z Fantazją” odbyła się w formie wirtualnej i transmitowana była na żywo z Groty Świętego Mikołaja. Wydarzenie przedstawiła gwiazda telewizji, Katarzyna Cichopek, a w przedstawieniu udział wzięli magicy, brzuchomówca, komik, mim oraz oczywiście św. Mikołaj. Nie zabrakło dziecięcego teatrzyku, szalonych warsztatów kulinarnych, a dużą niespodzianką były występy gwiazd na lodzie. Uczestniczący w wydarzeniu podopieczni Fantazji otrzymali za pośrednictwem kuriera także świąteczną paczkę-niespodziankę, wypełnioną prezentami i smakołykami.

Na transmisję zostało zaproszonych 500 chorych dzieci, którzy połączyli się w tym samym czasie aby wspólnie oglądać to magiczne wydarzenie i poczuć magię Świąt. Dołączyły do nich także chore dzieci z dziecięcych szpitali w całej Polsce.

Od 2004 roku Fundacja Dziecięca Fantazja wnosi radość w życie chorych dzieci spełniając ich marzenia. Do tej pory spełniła ponad 7000 marzeń dzieci zmagających się z chorobami nieuleczalnymi, zagrażającymi życiu lub niepełnosprawnością. Od wielu lat, każdy rok kończy się uwielbianym przez podopiecznych Fantazji wydarzeniem „Mikołajki z Fantazją”. Zapraszamy także na stronę Fundacji Dziecięca Fantazja.

więcej