image-title

19.04.2023

Już po raz 21. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, ukazujący najlepsze działania firm w obszarze CSR zrealizowane w 2022 roku. Z dumą dzielimy się, że w raporcie ujęte są działania Unum Życie i Fundacji Unum.

Publikowany corocznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju, które stanowią bazę inspiracji dla innych firm. W tegorocznej edycji Raportu FOB zaprezentowano rekordową liczbę 1705 inicjatyw z  272 organizacji. W tym aż 8 inicjatyw Unum i Fundacji Unum.

Inicjatywy wyróżnione w raporcie:

Dzień Wolontariusza – coroczne zaangażowanie ponad 300 wolontariuszy spółki na rzecz społeczności lokalnych z całej Polski.

Podwójne Działanie – wsparcie zaangażowanych wolontariuszy w ich działaniach na rzecz innych organizacji pożytku publicznego.

Rakreaton – ogólnopolskie, wrześniowe wyzwanie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja Unum dołączyła do grona darczyńców, a wolontariusze wspólnie pokonali 14.000 km.

Tydzień Compliance i Etyki – tydzień wzajemnej edukacji pracowników wokół obszaru Compliance.

„Opowiem Ci bajkę” – konkurs literacki dla dzieci z domów dziecka i przebywających w pieczy opiekuńczej.

Zaczytana akcja – 1115 książek  przekazanych do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży
w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.

U na sportowo – wspólne wyzwanie sportowe wolontariuszy na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pomagamy razem Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy w ich potrzebach, po przybyciu do Polski.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/04/FOB_Raport2022.pdf

Read More
image-title

23.03.2023

Akademia Rozwoju Filantropii kolejny raz drugi wyróżniła Unum Życie Certyfikatem „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” – poziom trzeci, najwyższy.

 
Wyróżnienie jest potwierdzeniem imponującego zaangażowania społecznego pracowników
i współpracowników Unum, a także dobrego przygotowania i realizacji programów wolontariatu przez Fundację Unum.

Certyfikat jest potwierdzeniem najwyższych standardów programów wolontariatu organizowanych przez Fundację Unum i Unum Życie. To już drugi Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” dla naszej spółki.

Read More
image-title

16 lutego 2023

Wolontariat mamy w DNA. Realizujemy go za pomocą działań Fundacji Unum, ale też wielu z naszych  wolontariuszy działa na rzecz innych organizacji pożytku publicznego. I takie postawy Fundacja Unum wspiera programem „Podwójne działanie”.

W ramach programu „Podwójne działanie”, wolontariusze otrzymują wsparcie swoich działań poprzez darowiznę na rzecz wspieranej przez nich organizacji. Właśnie zamknęliśmy 3. edycję programu, do którego zgłosiło się 11 wolontariuszy, a dofinansowanie uzyskały takie organizacje jak:

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie, która pomaga dzieciom wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji.

Stowarzyszenie „Dzięki Wam” w Bydgoszczy wspierające rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II wspierająca osoby na Ukrainie. Fundacja Azyl u Hani, opiekująca się bezdomnymi kotami.

Stowarzyszenie Owczarkowa Skarpeta –  schronisko dla zwierząt w Żelechowie.

Fundacja Pamięci Narodów, która po wybuchu wojny na Ukrainie zajęła się przygotowywaniem paczek dla potrzebujących, oraz przygotowaniem transportu najpotrzebniejszych artykułów do Ukrainy.

Fundacja Academia Iuris, zapewniająca pomoc prawną każdej osobie, która nie może pozwolić sobie na wysokie koszty związane z poradami prawnymi.  

Fundacja Skrzydlaty Pies, w Bukownie ajmująca się pomocą bezdomnym zwierzętom.  Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie, organizująca zajęcia z dziećmi z zakresu pożarnictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Tomarynach „Podaruj Dom – Podaruj Serce”, które zajmuje się pomocą bezdomnym zwierzętom.  


Read More
image-title

25 grudnia 2022

Po raz kolejny pokazaliśmy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! Kilkaset dzieci
z domów dziecka otrzymało w tym roku prezenty dzięki pomocy wolontariuszy Fundacji Unum.  

To dzięki nim na dziecięcych twarzach pojawił się uśmiech, a w sercach zagościła nadzieja. Wspólnymi siłami spełniliśmy setki marzeń zawartych w listach do Świętego Mikołaja. Spełniliśmy nadzieje dzieci z:

  • Domów Dziecka w Kowalewie
  • Towarzystwa Pomocy Dzieciom na Bemowie Pogotowia opiekuńczego w Olsztynie
  • Domu dziecka w Nowej Grobli
  • Dom Dziecka Nasz Dom w Chrzypsku Wielkim
  • Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie
Read More
image-title

Fundacja Unum wsparła podczas izolacji i pandemii koronawirusa podopiecznych Domów Dziecka w Kowalewie kupując dla nich materiały do plac plastycznych oraz  zestawy maseczek ochronnych.

Obecnie w dobie izolacji i zamkniętych szkół dzieci bardziej niż zwykle potrzebują stałej atencji, nadziei i pociechy. Fundacja Unum w tym okresie również jest blisko dzieci. W uzgodnieniu z opiekunami wychowankowie zostali zaopatrzeni w modele do składania, flamastry, żelopisy, haftowanki, wycinanki, koraliki, bibułki i szereg innych materiałów umilających ten trudny czas. 

Fundacja Unum od 10 lat nieprzerwanie finansuje bieżące potrzeby placówki, zaczynając od kierowcy a kończąc na codziennych, niezbędnych wydatkach- i ani pandemia ani wzmożone wsparcie innych inicjatyw ze strony Fundacji nic tu nie zmieni.

Read More