Zarząd fundacji

Małgorzata Morańska

Prezes Zarządu

Od 2009 roku rozwijała działalność charytatywną równolegle z działalnością zawodową. Na przestrzeni ostatnich lat inicjowała i realizowała szereg programów odpowiedzialności społecznej, współpracowała z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacją Mali Bracia Ubogich. Wierzy w realny wpływ biznesu na poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach. Wspiera rozwój odpowiedzialności i kształtowanie szlachetnych postaw u dzieci i młodzieży.

JUSTYNA WOJSZ

Członek Zarządu

Od wielu lat łączy swoją działalność zawodową z pomocą osobom i zwierzętom w potrzebie. Fundację wspiera od 2017 roku uczestnicząc w licznych akcjach takich jak biegi charytatywne, zbiorki żywności dla schronisk. Do pomagania innym, wykorzystuje swoje pasje – środki ze sprzedaży prac artystycznych przeznacza na opiekę weterynaryjną i szukanie nowych domów dla zwierząt. Wcześniej działała jako wolontariuszka WOŚP, współorganizatorka kiermasz książek, a jako trener kulturystyki służyła wiedzą i wparciem osobom borykającym się z nadwagą.

Ewa Płudowska

Członek Zarządu

Z Fundacją związana od 2013 roku. Aktywnie wspiera wszelakie inicjatywy związane z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym oraz wyrównywaniem szans dzieci w zakresie nauki i rozwoju. Poza działalnością na recz Fundacji, od lat służy w organizacjach ochrony zwierząt oraz wspiera promocję edukacji. Obecnie w Fundacji Unum sprawuje pieczę nad finansami oraz dba o sprostanie potrzebom podopiecznych.

Aleksander Zenkiewicz

Członek Zarządu

Aleksander Zenkiewicz jest radcą prawnym. Od wielu lat łączy swoją działalność zawodową z pracą na rzecz osób potrzebujących. Fundację wspiera od 2015 roku w zakresie prawnym i administracyjnym, jak również aktywnie bierze udział w organizowanych przez Fundację inicjatywach. Szczególnie istotne są dla niego działania Fundacji wspierające profilaktykę zdrowotną jak również zapewniające równy dostęp do edukacji. Wcześniej działał m.in. w Klinice Prawa Uniwerysytetu Warszawskiego, udzielając bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego dla osób szczególnie potrzebujących.

Rada fundacji

ŁUKASZ ŚWIERCZEK

Przewodniczący Rady Fundacji

Renata Stawiczny

Rada Fundacji

Joanna Grudnik

Rada Fundacji

Michał Płaczkiewicz

Rada Fundacji

Nasze silne wsparcie

Sylwia Leuto

wsparcie w komunikacji i administracji  

MaRCIN BŁASZCZAK

GRAFIK

MAGDALENA OSIŃSKA

wsparcie prawne i administracyjne