Zarząd fundacji

Małgorzata Morańska

Prezes Zarządu

Od 2009 roku rozwijała działalność charytatywną równolegle z działalnością zawodową. Na przestrzeni ostatnich lat inicjowała i realizowała szereg programów odpowiedzialności społecznej, współpracowała z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacją Mali Bracia Ubogich. Wierzy w realny wpływ biznesu na poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach. Wspiera rozwój odpowiedzialności i kształtowanie szlachetnych postaw u dzieci i młodzieży.

Katarzyna Kalinka

Członek Zarządu

Z Fundacją jest związana od 2013 roku, gdzie łączy działalność zawodową z działalnością społeczną. Sprawuje pieczę nad programiami na rzecz dzieci z domów dziecka oraz akcjami edukacyjnymi i wolontaryjnymi. Równolegle od 2010 roku wspiera akcję WOŚP „goldeny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, podczas której kwestuje wspólnie z psiakami. Wspiera również fundacje pomagające goldenom w potrzebie oraz ma na swoim koncie kilka zbiórek żywności na rzecz schronisk na Paluchu i w Korabiewicach. W pomaganiu innym przyświeca jej motto „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Ewa Płudowska

Członek Zarządu

Z Fundacją związana od 2013 roku. Aktywnie wspiera wszelakie inicjatywy związane z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym oraz wyrównywaniem szans dzieci w zakresie nauki i rozwoju. Poza działalnością na recz Fundacji, od lat służy w organizacjach ochrony zwierząt oraz wspiera promocję edukacji. Obecnie w Fundacji Unum sprawuje pieczę nad finansami oraz dba o sprostanie potrzebom podopiecznych.

Aleksander Zenkiewicz

Członek Zarządu

Aleksander Zenkiewicz jest radcą prawnym. Od wielu lat łączy swoją działalność zawodową z pracą na rzecz osób potrzebujących. Fundację wspiera od 2015 roku w zakresie prawnym i administracyjnym, jak również aktywnie bierze udział w organizowanych przez Fundację inicjatywach. Szczególnie istotne są dla niego działania Fundacji wspierające profilaktykę zdrowotną jak również zapewniające równy dostęp do edukacji. Wcześniej działał m.in. w Klinice Prawa Uniwerysytetu Warszawskiego, udzielając bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego dla osób szczególnie potrzebujących.

Rada fundacji

ŁUKASZ ŚWIERCZEK

Przewodniczący Rady Fundacji

Piotr Antosiewicz

Rada Fundacji

Joanna Grudnik

Rada Fundacji

Michał Płaczkiewicz

Rada Fundacji

Nasze silne wsparcie

Joanna Zaczek

Pomoc MARKETINGOWA I ADMINISTRACYJNA

MaRCIN BŁASZCZAK

GRAFIK

KRZYSZTOFA STELMASZCZYK

Pomoc W KOMUNIKACJI Z PODOPIECZNYMI