image-title

Fundacja Unum wraz z Fundacją Lesława Pagi wspiera różnorodność oraz wzmacnianie kompetencji grupy osób dojrzałych. Dzięki wspólnym działaniom powstała inicjatywa Seniorzy 4.0. Jest to bezpłatny program edukacyjny odbywający się na Mazowszu od września do grudnia dla osób powyżej 65 roku życia. Obejmuje cykl warsztatów i szkoleń z profilaktyki zdrowotnej i edukacji finansowej.

W programie Seniorzy 4.0 Fundacja Lesława Pagi realizuje koncepcję wolontariatu kompetencji i zachęca młodsze pokolenie do dzielenia tym co mamy najcenniejsze, czyli wiedzą i czasem.

 

W ramach programu wolontariusze Fundacji Unum przeprowadzili cykl szkoleń:

  • Łukasz Aleksandrowicz, Life Protection Advisor z Oddziału Centrum omówił „Bezpieczeństwo finansowe”
  • Jarosław Janke, Trener Sprzedaży przedstawił temat „Komunikacja”
  • Weronika Kamińska, Life Protection Advisor z Oddziału Szczecin omówiła „Potrzeby psycho-społeczne” i „Choroby osób 70+ – profilaktyka w zasięgu ręki”
  • Joanna Zaczek, Specjalista ds. Komunikacji Korporacyjnej zebrała pomysły „Jak czuć się i wyglądać dobrze”

 

Program odbywa się w cyklu zjazdów, w pięciu ośrodkach na terenie Mazowsza od września do grudnia a udział w zajęciach jest bezpłatny. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Warszawie zajęcia dla seniorów odbywają się zdalnie w formie szkoleń internetowych.

− Chcemy przyczynić się do podniesienia stanu wiedzy seniorów na temat wyzwań związanych ze światem nowych technologii, finansów osobistych i profilaktyki zdrowia, co jest ważne zwłaszcza w trudnym dla tej grupy okresie pandemii. –mówia prezes Ewa Paga, prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi

Serdecznie dziękuję wolonatriuszom, którzy pomimo swoich codziennych, zawodowych obowiązków znaleźli czas, którym podzielili się z warszawskimi seniorami. Szczególnie teraz, gdy zamknięci są oni w domach, pełni trosk o swoje zdrowie, oderwanie od tej rzeczywistości, możliwość spotkania, nwet online, z drugim człowiekiem, to dla seniorów niezwykła wartość. Cieszę się, że Fundacja Unum mogła dołożyć swoją cegiełkę do lepszej jakości ich życia. − komentuje Małgorzata Morańska, prezes Fundacji Unum.

Organizatorzy przygotowali również nagranie z zajęć, które są dostępne na stronie fundacji (link poniżej) oraz profilu na Facebooku. W ramach programu powstanie też kompendium wiedzy „Przewodnik dla Seniora” z podsumowaniem najważniejszych zagadnień przedstawianych podczas warsztatów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:: https://paga.org.pl/programy/seniorzy-4-0/

Joanna Zaczek

Joanna Zaczek has blogged 490 posts