image-title

Fundacja Pramerica stara się zawsze pamiętać o swoich podopiecznych. Zarażamy innych naszą ideą i chęcią niesienia pomocy na spotkaniach firmowych, imprezach, konferencjach. Tak się stało i w grudniu, kiedy w trakcie odpoczynku od parkietu podczas Christmas Party przeprowadzaliśmy aukcję sprzedaży wspaniałych rękodzieł wykonanych przez naszych pracowników, cennych pamiątek, przedmiotów z dedykacjami np. od:Marka Kamińskiego (podróżnik), Łukasza Fabiańskiego (piłkarz), Stanisława Tyma (aktor i pisarz), Beaty Pawlikowskiej (podróżniczka, dziennikarka)i wiele,wiele innych. Połączenie wspaniałej zabawy z praktycznym celem? Czemu, nie ! Udało nam się pozyskać środki na zakup wózka inwalidzkiego dla 14-letniej Klaudii !!!

Admin

Admin has blogged 490 posts