image-title

15 kwietnia 2021 r. odbyła się premiera największego w Polsce przeglądu CSR i zrównoważonego rozwoju. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało 19. „Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wśród wyróżnionych znalazł się 2 praktyki, w które w 2020 roku zaangażowali się wolontariusze Fundacji Unum.

W raporcie docenione zostało przedsięwzięcie „Pomagamy razem”, które było natychmiastową reakcją wolontariuszy (pracowników i współpracowników Unum Życie), na potrzeby w lokalnych szpitalach, DPS-ach oraz ich społecznościach. Praktyk polegała na dofinansowaniu wolontariuszy w zakupach materiałów ochronnych, środków bezpieczeństwa i innych potrzebnych rzeczy.

Drugą docenioną praktyką jest „Dzień Wolontariusza”, coroczne święto dobroczynności, w którym wolontariusze Fundacji wraz z rodzinami i przyjaciółmi pomagają wybranym placówką w remontach, naprawach, lub zakupie potrzebnych rzeczy. W 2020 roku inicjatywa odbyła się w zmienionej formule. W trosce o bezpieczeństwo wolontariuszy wspólna zespołowa pracy została zastąpiona finansowym wsparciem lokalnych społeczności, które w wyniku pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 najbardziej ucierpiały.

To wyróżnienie to zasługa przede wszystkim zaangażowanych wolontariuszy, którzy bez względu na panujące warunki gotowi są nieść pomoc potrzebującym i to im z głębi serca dziękuję! Serdecznie dziękujemy również Forum Odpowiedzialnego Biznesu za wyróżnienie naszych praktyk w raporcie i tym samym podarowanie nam jeszcze większego wiatru w żagle naszej pracy na rzecz tych, których los doświadczył. Gratuluję pozostałym firmom, które znalazły się w tej publikacji i ogromnie się cieszę, że z roku na rok przybywa nam przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie i inspirujących praktyk, które zmieniają świat na lepszy ‒ dzieli się Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Praktyki ujęte w raporcie przedstawione są w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych w 2015 roku przez ONZ. W najnowszej edycji raportu najwięcej działań wspiera realizację celu trzeciego – zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Celem przyświecającym tegorocznemu Raportowi „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest zwrócenie uwagi na między innymi rolę biznesu w walce ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2.

Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności  biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji. Także działania wewnętrzne i zewnętrzne obejmujące transformację organizacji, zmiany strategii, priorytetów, tworzenia miejsc pracy, w których nagle  zabrakło relacji bezpośrednich. 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań, zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19 proc. wzrost praktyk w obszarze „środowiska” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – 19. edycja raportu to kolejna rekordowa publikacja pod wieloma względami. Chciałam serdecznie podziękować autorkom i autorom artykułów eksperckich, zamieszczonych w raporcie. Dziękuję firmom, które zgłaszają dobre praktyki do naszej dorocznej publikacji i dzięki którym tak obszerne zestawienie FOB może przygotować. Zapraszam do lektury raportu! ‒ dodaje prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

Read More
image-title

Ponad tonę produktów spożywczych zebrali wolontariusze Unum Życie dla Banku Żywności SOS w Warszawie podczas przeprowadzonej w dniach 22–31 marca 2021 roku akcji „Bohaterowie vs. Głód”.

Produkty spożywcze długoterminowe trafiły do blisko 350 osób potrzebujących: ubogich, chorych i niepełnosprawnych, bezdomnych, emerytów i rencistów, samotnych matek z dziećmi. W akcję zaangażowanych było 301 wolontariuszy, czyli pracowników i współpracowników towarzystwa Unum Życie TUiR S.A. To duże wsparcie dla osób, które codziennie stają przed dylematami czy przeznaczyć środki na utrzymanie, leczenie czy ciepły posiłek.

Według danych GUS w Polsce około 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, czyli miesięcznie dysponuje kwotą mniejszą niż 600 zł. Obecny kryzys spowodowany pandemią te trudności jeszcze pogłębia. Do Banku Żywności zwraca się coraz więcej osób w potrzebie, które straciły źródło dochodu i nagle znalazły się w bardzo złej sytuacji życiowej. Zbiórka żywności, została przeprowadzona przed świętami Wielkiej Nocy, właśnie po to, żeby osoby potrzebujące ten wyjątkowy czas mogły przeżyć z godnością i usiąść przy pełnym stole.

To niesamowite, że choć pracujemy z dala od siebie, nieustannie łączy nas chęć niesienia pomocy innym i solidarnie łączymy się, by wspierać tych najbardziej potrzebujących . Dziękujemy wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz Bankowi Żywności SOS w Warszawie, bo to dzięki nim wiele rodzin z Mazowsza, borykających się z ubóstwem, miało godne Święta. To szczególny czas, w którym nie powinno zabraknąć nadziei i wiary w dobro drugiego człowieka – komentuje Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum

To już kolejny raz, kiedy mogliśmy liczyć na wsparcie naszej codziennej działalności ze strony Fundacji Unum. Wynik akcji „Bohaterowie vs. Głód” okazał się dla nas dużym zaskoczeniem. To pierwsza tak duża zbiórka pracownicza przeprowadzona na rzecz Banku Żywności SOS w Warszawie. 1261 kg żywności trafiło do 350 osób z terenu Warszawy i okolic. Ubodzy seniorzy, osoby niepełnosprawne, w kryzysie bezdomności, samotne matki z dziećmi otrzymali pomoc żywnościową, jakiej potrzebowali w tym szczególnie trudnym czasieMagdalena Krajewska, Prezeska Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie.

Read More