Od 2009 roku rozwijała działalność charytatywną  równolegle z działalnością zawodową. Na przestrzeni ostatnich lat inicjowała i realizowała szereg programów odpowiedzialności społecznej, współpracowała z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacją Mali Bracia Ubogich. Wierzy w realny wpływ biznesu na poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach. Wspiera rozwój odpowiedzialności i kształtowanie szlachetnych postaw u dzieci i młodzieży.

Read More