image-title

Ola urodziła się z zespołem wad wrodzonych, z których najpoważniejszą jest agenezja kości krzyżowej.
Pomimo niedowładu spastycznego kończyn dolnych oraz przykurczy, dzięki prowadzonej od urodzenia systematycznej rehabilitacji, Ola chodzi samodzielnie, choć nadal potrzebuje pomocy przy pokonywaniu przeszkód, np. krawężników, schodów.
Mimo licznych przeciwności Ola jest pogodną dziewczynką, która z chęcią uczęszcza do przedszkola oraz na inne dodatkowe zajęcia. Dzięki zaangażowaniu jednego z Life Plannerów Pramerica z oddziału Poznań oraz Fundacji Pramerica udało się nam przekazać środki na rehabilitację Oli oraz na zakup specjalnego obuwia korekcyjnego.

 

Admin

Admin has blogged 490 posts