zarząd fundacji

 

Małgorzata Morańska
Prezes Zarządu

Od 2009 roku rozwijała działalność charytatywną równolegle z działalnością zawodową. Na przestrzeni ostatnich lat inicjowała i realizowała szereg programów odpowiedzialności społecznej, współpracowała z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacją Mali Bracia Ubogich. Wierzy w realny wpływ biznesu na poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach. Wspiera rozwój odpowiedzialności i kształtowanie szlachetnych postaw u dzieci i młodzieży.

 

Katarzyna Kalinka
Członek Zarządu

Z Fundacją jest związana od 2013 roku, gdzie łączy działalność zawodową z działalnością społeczną. Sprawuje pieczę nad programiami na rzecz dzieci z domów dziecka oraz akcjami edukacyjnymi i wolontaryjnymi. Równolegle od 2010 roku wspiera akcję WOŚP „goldeny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, podczas której kwestuje wspólnie z psiakami. Wspiera również fundacje pomagające goldenom w potrzebie oraz ma na swoim koncie kilka zbiórek żywności na rzecz schronisk na Paluchu i w Korabiewicach. W pomaganiu innym przyświeca jej motto „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

 

Ewa Płudowska
Członek Zarządu

Z Fundacją związana od 2013 roku. Aktywnie wspiera wszelakie inicjatywy związane z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym oraz wyrównywaniem szans dzieci w zakresie nauki i rozwoju. Poza działalnością na recz Fundacji, od lat służy w organizacjach ochrony zwierząt oraz wspiera promocję edukacji. Obecnie w Fundacji Unum sprawuje pieczę nad finansami oraz dba o sprostanie potrzebom podopiecznych.

 

Łukasz Świerczek
Członek Zarządu

Łukasz Świerczek jest radcą prawnym i wspiera Fundację od 2014 r. w zakresie prawnym i administracyjnym, a także angażuje się w inicjatywy organizowane przez Fundację. Szczególnie wspiera wyrównywanie szans w środowiskach zmarginalizowanych i dostrzega konieczność organizacji inicjatyw, których celem jest wspierania dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Wierzy w znaczenie edukacji, dlatego chętnie rozwija i angażuje się w akcje skierowane do młodych osób.

Rada Fundacji

Robert Gowin 
Przewodniczący Rady Fundacji

Piotr Antosiewicz
Rada Fundacji

Piotr Lipa
Rada Fundacji

Nasze silne wsparcie

Marcin Błaszczak
grafik

Ewelina Wrzosek
Pomoc marketingowa i administracyjna

Maciej Hryniewicz
Wsparcie IT

Aleksander Zenkiewicz
Pomoc prawna i administracyjna