zarząd fundacji

 

Małgorzata Morańska
Prezes Zarządu

Od 2009 roku rozwijała działalność charytatywną równolegle z działalnością zawodową. Na przestrzeni ostatnich lat inicjowała i realizowała szereg programów odpowiedzialności społecznej, współpracowała z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacją Mali Bracia Ubogich. Wierzy w realny wpływ biznesu na poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach. Wspiera rozwój odpowiedzialności i kształtowanie szlachetnych postaw u dzieci i młodzieży.

 

Katarzyna Kalinka
Członek Zarządu

Z Fundacją jest związana od 2013 roku, gdzie łączy działalność zawodową z działalnością społeczną. Sprawuje pieczę nad programiami na rzecz dzieci z domów dziecka oraz akcjami edukacyjnymi i wolontaryjnymi. Równolegle od 2010 roku wspiera akcję WOŚP „goldeny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, podczas której kwestuje wspólnie z psiakami. Wspiera również fundacje pomagające goldenom w potrzebie oraz ma na swoim koncie kilka zbiórek żywności na rzecz schronisk na Paluchu i w Korabiewicach. W pomaganiu innym przyświeca jej motto „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

 

Ewa Płudowska
Członek Zarządu

Z Fundacją związana od 2013 roku. Aktywnie wspiera wszelakie inicjatywy związane z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym oraz wyrównywaniem szans dzieci w zakresie nauki i rozwoju. Poza działalnością na recz Fundacji, od lat służy w organizacjach ochrony zwierząt oraz wspiera promocję edukacji. Obecnie w Fundacji Unum sprawuje pieczę nad finansami oraz dba o sprostanie potrzebom podopiecznych.

 

Łukasz Świerczek
Członek Zarządu

Łukasz Świerczek jest radcą prawnym i wspiera Fundację od 2014 r. w zakresie prawnym i administracyjnym, a także angażuje się w inicjatywy organizowane przez Fundację. Szczególnie wspiera wyrównywanie szans w środowiskach zmarginalizowanych i dostrzega konieczność organizacji inicjatyw, których celem jest wspierania dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Wierzy w znaczenie edukacji, dlatego chętnie rozwija i angażuje się w akcje skierowane do młodych osób.

Rada Fundacji

Robert Gowin 
Przewodniczący Rady Fundacji

Piotr Antosiewicz
Rada Fundacji

Joanna Grudnik
Rada Fundacji

Michał Płaczkiewicz
Rada Fundacji

Nasze silne wsparcie

Marcin Błaszczak
grafik

Ewelina Wrzosek
Pomoc marketingowa i administracyjna

Maciej Hryniewicz
Wsparcie IT

Aleksander Zenkiewicz
Pomoc prawna i administracyjna