image-title

Fundacja Unum po raz kolejny została partnerem tegorocznej, już 25. edycji Świątecznej Zbiórki Żywności. Dzięki tegorocznemu wsparciu akcji 172 osób zmagających się z ubóstwem otrzyma paczki żywnościowe na święta.

Skala ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r.¹

W 2020 r. odnotowano w Polsce wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4% osób w 2019 r. do ok. 5%. Obawa o to, czy wystarczy pieniędzy na jedzenie dla siebie, dzieci czy najbliższych to codzienne troski ponad dwóch milionów Polaków żyjących na granicy skrajnego ubóstwa. Często rodziny te mają mniej niż dwadzieścia złotych na dzień życia i codziennie stoją przed dramatycznym wyborem czy kupić ciepłą zupę, ciepłą odzież czy leki.

Jest taki Bank, który pomaga najuboższym

Bank Żywności SOS w Warszawie, z którym od lat współpracuje Fundacja Unum, od 1994 roku niesie pomoc tym, którzy nie mają co jeść. Pomaga ponad 56 000 Polakom. Są wśród nich: osoby samotne, starsze, w kryzysie bezdomności, chore, osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Bank Żywności zbiera produkty spożywcze, aby zapewnić osobom potrzebującym pełnowartościowe posiłki. Dzięki tegorocznej Świątecznej Zbiórce Żywności udało się już zgromadzić 20 ton żywności, które przyniosą realną pomoc potrzebującym. Dzięki dodatkowemu wsparciu Fundacji Unum
172 osoby otrzymają swoje paczki żywnościowe.

Każdy z nas może pomóc!

Jak? Wystarczy wpłacić darowiznę, czyli kupić symboliczną paczkę na święta, a Bank Żywności SOS w Warszawie dzięki niej przekaże przed Świętami jedzenie dla najbardziej potrzebujących. Link do zbiórki: https://godneswieta.bzsos.pl/

¹ W niniejszej informacji przedstawiamy szacunki wartości na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych w 2020 r. na podstawie danych średniorocznych udostępnionych przez GUS.

Joanna Zaczek

Joanna Zaczek has blogged 490 posts