image-title

Fundacja Pramerica została jednym z patronów organizowanej przez Marka Kamińskiego letniej ekspedycji….
Ekspedycja Wisła to kajakowa wyprawa Wisłą, najważniejszą z punktu widzenia geograficznego i historycznego rzeką Polski – od źródeł do ujścia. Międzynarodowa grupa, składająca się z młodzieży i znanych podróżników, 25 sierpnia 2009 roku wyruszy z Baraniej Góry do Gdańska, gdzie dopłynie 27 września.

Główne cele Ekspedycji Wisła:

  • przybliżyć wiedzę o europejskim dziedzictwie kulturowym wśród młodzieży,
  • promować aktywność Polaków związaną z wodą, a w szczególności z Wisłą,
  • uświadomić wszystkim problemy środowiska.

http://www.ekspedycjawisla.com/

Admin

Admin has blogged 490 posts