Celem Światowego Dnia Wolontariusza jest pomoc w budowaniu, umacnianiu i doskonaleniu społeczności, w których żyją pracownicy firmy oraz ich rodziny, dzięki wolontariatowi, któremu patronuje nasza firma.

Uczestnicy

Każdego roku, w pierwszą sobotę października, firma Prudential Financial Inc. (PFI) organizuje Światowy Dzień Wolontariusza, w ramach którego  pracownicy i współpracownicy wraz z rodzinami i przyjaciółmi, biorą udział w projektach charytatywnych. Na całym świecie jest ich co roku ok. 32 000 osób pracujących na rzecz lokalnych społeczności.Światowy Dzień Wolontariusza jest jedną z inicjatyw PFI mających pomóc pracownikom i współpracownikom w zachowaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, dając im możliwość pracy społecznej we własnej okolicy i jednocześnie spędzenia czasu z rodziną.

Wyjątkowy program

Światowy Dzień Wolontariusza jest kształtowany przez pracowników i ich rodziny. PFI to firma świadoma, że pracownicy wolą samodzielnie wybierać organizacje pozarządowe i cele, które chcą wesprzeć swoją pracą charytatywną. Dlatego też Światowy Dzień Wolontariusza jest najbardziej różnorodną i osobistą inicjatywą ze wszystkich istniejących korporacyjnych programów wolontariatu i obejmuje projekty tak różne jak budowanie domów, korepetycje dla uczniów, zbiórki ubrań, żywności lub zabawek, dożywianie bezdomnych.Wolontariusze przystąpią do pracy w wielu amerykańskich miasteczkach i metropoliach, takich jak Newark, Filadelfia, Waszyngton, Minneapolis, Atlanta, Dallas, Fort Worth, Houston, Los Angeles i Jacksonville. Swoim globalnym zasięgiem projekt obejmie ponad 11 krajów, m.in. Kanadę, Japonię, Koreę, Włochy, Irlandię, Meksyk i Polskę.

Element korporacyjnej kultury PFI

Uczestnictwo w Światowym Dniu Wolontariusza jest promowane we wszystkich jednostkach organizacyjnych PFI. W tym dniu ramię w ramię pracują ze sobą osoby ze wszystkich szczebli i działów firmy. Program ten jest częścią korporacyjnej kultury firmy PFI i wyrazem troski o jakość społeczności, w jakich żyją jej pracownicy.

Historia

Koncepcja Światowego Dnia Wolontariusza, wcześniej znanego jako Krajowy Dzień Wolontariusza PFI, narodziła się w dziale ‘Community Resources’. Pierwszy ogólnofirmowy Dzień Wolontariusza został zorganizowany przez PFI 28 października 1995 roku. Podczas tej inicjatywy pięć tysięcy pracowników wzięło udział w stu projektach. Od tamtej pory liczba uczestników Światowego Dnia Wolontariusza przekroczyła już 378 tysięcy osób (stan na dzień: 30.08.2013).

Agnieszka D

Agnieszka D has blogged 90 posts

You must be logged in to post a comment.